Borgerlig begravning

En borgerlig akt är en ceremoni som kan utformas fritt enligt den avlidnes och/eller de anhörigas önskemål. Akten kan innehålla t ex diktläsning, musik och minnestal.

Vem som helst får ordna en borgerlig begravningsakt. Vår begravningsbyrå har borgerliga förrättare som är till Ert stöd vid utformning, planering och genomförande av begravningsceremonin.

En borgerlig begravning kan hållas i lokal som de anhöriga väljer, i begravningskapell eller utomhus. Begravningskapell i Jönköpingstrakten: Skogskapellet, Östra kapellet och Dunkehalla kapell i Jönköping och Bråneryds kapell i Huskvarna.

Se gärna mer info här: Borgerlig Begravning 

Copyright 2012 Lindströms Begravningsbyrå i Huskvarna
 Telefon: 036-13 70 11