Du är här: Vid dödsfall

Vid dödsfall

Det är ingen brådska att kontakta en begravningsbyrå.
  • När en person avlidit på sjukhus ordnas transport till bårhuset genom sjukhusets försorg.
  • När en person avlidit på annan plats, t ex bostad/äldreboende, väljer anhöriga vilken begravningsbyrå som skall utföra transporten till bårhuset. På äldreboendet kan personalen hjälpa till med att beställa transporten.
  • Om anhöriga önskar, och omständigheterna medger det, kan den avlidne läggas i kista redan i samband med transporten till bårhuset. Det finns då möjlighet för anhöriga, om så önskas, att närvara vid kistläggning och transport.
  • Om läkare bedömer att omständigheterna kring dödsfallet är oklara, tillkallas polis för utredning. Då sker transport till bårhus genom Polisens försorg. Det är viktigt att veta att i vissa fall kan en sådan utredning ta tid.
  • När den avlidne har transporterats till bårhuset kan anhöriga i lugn och ro bestämma vilken begravningsbyrå de skall anlita.

Jour dygnet runt, telefon 036-13 70 11

Copyright 2012 Lindströms Begravningsbyrå i Huskvarna
 Telefon: 036-13 70 11